Отчет по таблице 1 приказа МЗСРРФ №1240н за август 2011 года