Отчет по таблице 1 приказа МЗСРРФ №1240н за май 2011